דף הבית
Share this

מבחן לדוגמה במתכונת משרד התחבורה

שאלה 1 מתוך 30

בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

207

208

205

117