דף הבית
Share this

מבחן לדוגמה במתכונת משרד התחבורה

שאלה 1 מתוך 30

מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב?

לשחרר לגמרי את האומים ולהרים את הרכב במגבה (ג'ק).

לשחרר שני אומים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את יתר האומים.

לשחרר מעט את האומים/הברגים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את כל האומים /הברגים.

להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ואחר כך לשחרר את האומים לגמרי.