דף הבית
Share this

רכב אחר

האם מותרת הנהיגה באופנוע שבו הותקן מפלט (אגזוז)...

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

האם מותרת הנהיגה באופנוע שבו הותקן מפלט (אגזוז) לחץ?

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקורי...

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?

רישיון נהיגה דרגה A2 מאפשר לנהוג:

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

רישיון נהיגה דרגה A2 מאפשר לנהוג:

איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 710?

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 710?

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

מהו אורכו המרבי המותר בחוק של הרכב בתמונה?

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

מהו אורכו המרבי המותר בחוק של הרכב בתמונה?

מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרגה A (אם ל...

לימוד תאוריה שאלות מהמבחן

מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרגה A (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

שלב תוכן